Çalışan Deneyimi

Yetenekli Kişileri Kuruluşunuza Çekin, İş gücünüzü Elinizde Tutun ve Çalışanlarınızın Bağlı Olmasını Sağlayın

Çalışan deneyimi, çalışanların çalıştıkları şirket ile olan etkileşimlerine ilişkin algılarının tamamıdır.

Çalışan deneyimi; şirketinizdeki kişilerin çalışma ortamıdır.

Bu ortam doğru şekilde yapılandırıldığında, yetenekli kişileri şirkete çeker, mevcut çalışanlarınızı bağlı kılar ve şirkette tutar. Çalışan deneyimi; bir bireyin duygu, düşünce ve performansını etkileyen üç kategori veya “sözleşme” ile yönetilir.

 1. Marka Sözleşmesi
 2. İş Sözleşmesi
 3. Psikolojik Sözleşme

Broşürü İndirin     veya    Daha Fazla Öğrenin

Çalışan Bağlılığı

Kalbimizi, Ruhumuzu, Aklımızı ve Ellerimizi Yaptığımız İşe Vermek.

Bağlılık, memnuniyetin çok ötesindedir.

Maaş, avantajlar ve yan haklar gibi çalışan memnuniyeti unsurları, işe alımlarda veya çalışanı elde tutma konularında yardımcı olabilir, ancak işlerini yaparken en iyi performanslarını ortaya çıkarmaları konusunda çalışanları motive etmez.

Çalışan Bağlılığı; yaptığımız işte Meaning (Anlam), Autonomy (İrade), Growth (Gelişme), Impact (Etki) ve Connection (Bağlantı), yani MAGIC – SİHİR varsa oluşur.
Magic Assessment

DecisionWise’ın Çalışan Bağlılığı Sihri – MAGIC Modeli; yirmi yıllık araştırmalar sonucunda, 70’ten fazla ülkede yapılan çalışan bağlılığı anketlerine verilen on milyonlarca yanıtın toplanıp analiz edilmesiyle oluşturulmuştur.

Biz, çalışan bağlılığı anketi sağlayıcısı olarak, size, hangi unsurların şirketinizde bağlılığa etki ettiğini, nerelerde eksiklikler olduğunu ve bunlarla ilgili ne yapılması gerektiğini gösteriyoruz.

Broşürü İndirin       veya       Daha Fazla Öğrenin

Çalışan Değer Önermesi

Çalışan Değer Önermesi (EVP) nedir?

Çalışan değer önermesi (EVP) bir çalışanın yaptığı çalışmalarının karşılığında kuruluştan aldığı faydaların toplamıdır. Yani, kuruluşun, çalışana performansı ve üretkenliği karşılığında neler verdiğidir. Bu, maaş ve yan haklardan çok daha fazlasını kapsar. EVP; kuruluşun misyonundan, amacından ve değerlerinden, yaptığı işe, sahip olduğu kültürüne, çalışanlarına ve tabi ki kariyer ve gelişim fırsatlarına kadar çalışan deneyiminin her boyutunu kapsar. EVP şu soruları yanıtlar:

 • Doğru kişileri şirkete çekmek için ne yapmak gerekir?
 • Çalışanları motive etmek için ne yapmak gerekir?
 • Bu kişileri şirkette tutmak için ne yapmak gerekir?
 • Şirketinizin markası nedir?

Örnek Raporu Görüntüleyin       veya       Daha Fazla Öğrenin

Çalışanın Motivasyonu

Ben Kimim? Ekibinizin bu soruyu cevaplamasına yardımcı olun.

Bir parmak izi misali, her insanın 16 temel arzusuna ilişkin bilgileri içeren, kendisine özel bir motivasyon profili vardır. 

Reiss Motivasyon Profili (RMP) bir kişinin temel arzularını, motivasyonlarını ve değerlerini somut ve ayrıntılı bir şekilde resmeden bir analizdirve çalışan bağlılığını da derinlemesine etkiler. Çalışanlarınızın temel arzularını bildiğiniz zaman,değer bazlı gerçek mutluluklarını artırabilmenizve iş hayatlarının yanı sıra hayatlarının birçok noktasında ve performanslarını yükseltebilmeniz mümkündür.

Teklif İsteyin       veya       Daha Fazla Öğrenin

360 Derece Geri Bildirim

Liderler Geri Bildirime İhtiyaç Duyarlar.

“360 Derece Geri Bildirim Sistemi”ne sahip olmak; bir liderin meslektaşlarından, bağlı olduğu kişiden, astlarından ve diğer kişilerden samimi bir geri bildirim alabileceği güven ortamının olduğu bir gelişim sürecine sahip olmak demektir. 

Bu süreç, liderlerinizin yeni hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak ve bireysel olarak gelişmelerine olanak tanıyacaktır, böylece, şirketinizin büyümesi hızlanacaktır.

Broşürü İndirin       veya       Daha Fazla Öğrenin

Diğer Anketler

Gelişmenizi Sağlayacak Nitelikte Özelleştirilebilir, Araştırma Temelli, Onaylanmış Araçlar

Yeni kişileri işe adapte etme, çalışan bağlılığı ya da işten ayrılma gibi, iş gücünüzün tüm çalışan deneyimini anlayın.

Araştırma temelli çeşitli anket araçlarından yararlanarak çalışanlardan, liderlerinize, ekiplerinize ve tüm kuruluşunuza dair geri bildirimlerini toplayın. 

Anket Örnekleri:

 • Çalışan Değer Önermesi Anketi
 • Kurumsal Kültür Anketi
 • Çalışan Memnuniyeti Anketi
 • Nabız Yoklama Anketleri
 • Çalışanın İşten Ayrılmasına İlişkin Anketler
 • Ekiplere Yönelik Magic Değerlendirmeleri

Teklif İsteyin       veya       Daha Fazla Öğrenin

error: Content is protected !!