Çalışan Memnuniyeti vs. Çalışan Bağlılığı

Birçok kuruluş çalışan bağlılığını artırmak adına, yanlış yönlendirilmiş bir çaba ile aslında sadece çalışan memnuniyetine katkıda bulunan kaynak ve önemli bir para harcar. Çalışan memnuniyeti maaş, avantajlar, güvenlik, araçlar, kaynaklar ve yan haklar gibi faktörlerden etkilenir. Bu faktörlerin sağlanması gerekir, böylece çalışanlar işlerinden memnun olurlar. Ancak bu faktörleri artırmak, çalışan bağlılığını arttırmaz.

Çalışan bağlılığı, bir kişinin işiyle ilgili hissettiği Anlam, İrade, Gelişme, Etki ve Bağlantı miktarıyla ilişkilidir.

Magic Assessment

Bu MAGIC unsurları çalışan bağlılığını ve elde tutmayı sağlar.

Çalışan Bağlılığını Ölçme

DecisionWise çalışan bağlılığı anketi; eyleme geçirilebilir, geçerliliği doğrulanmış, güvenilir ve araştırma temelli sorulardan oluşan özelleştirilmiş bir araçtır.

Eyleme Geçirilebilir  çalışan bağlılığı soruları, bir yöneticinin kolayca yorumlayabileceği ve geliştirmek üzere eyleme dökebileceği sonuçlar verir. Geçerliliği doğrulanmış anket öğeleri, basitçe ölçmeleri gerekeni ölçer. Ve güvenilir çalışan bağlılığı anket soruları, anket her kullanıldığında benzer sonuçları verirler.

DecisionWise çalışan bağlılığı anketinde iki farklı soru tipi vardır. İlki, genel çalışan bağlılığı düzeyini ölçer.

Biz buna çapa atan sorular deriz.

Çapa atan sorular, bir çalışanın mevcut çalışan bağlılığı durumu hakkında ne hissettiğini ölçer. Bu çapa atan soruların ortalama skoru, genel çalışan bağlılığı skorunu belirler.

Çalışan bağlılığı anketindeki diğer soru tipi ise kuruluşta bağlılığı sağlayan unsurları ölçer.

Bu sorular, anketin tamamını oluşturur ve liderlik, kuruluş ilkeleri, ekip çalışması ve iş deneyimi gibi faktörleri ölçer.

Tamamen bağlı olan çalışanların çapa atan sorulara verdikleri cevaplarla, diğer sorulardan elde edilen skorların karşılaştırılmasıyla, kuruluşta çalışan bağlılığını etkileyen unsurların neler olduğu bulunur.

Çalışan Bağlılığı Anketini Yürütme

Değerlendirme danışmanlarından oluşan ekibimiz, anketleri email yoluyla veya tek bir ekran üzerinden çevrimiçi olarak ya da kağıt üzerinden yürütür.

Yürütmesi en kolay olan çevrimiçi anketlerdir, raporlama açısından daha fazla esneklik ve doğruluk imkanı tanır. Kağıt üzerinde yapılan çalışan anketleri, çoğunlukla, halihazırda bilgisayara erişimi olmayan çalışanlara uygulanır.

Çalışan anketine katılımın yüksek olmasını sağlamak için, anketin amacının ve hedeflenen çıktıların neler olduğunun iletişiminin yapılması gerekir. Çalışanlar, değerli geri bildirimlerinin gizli tutulacağını bilmek ve bunların kuruluşun gelişimi için kullanılacağından emin olmak isterler.

Çalışanlarınıza bağlılık anketini yapmaları için yeterli zamanı verdiğinizden ve katılım gayretlerinin değerini anladığınızdan emin olun.

Çalışan Bağlılığı Anketinin Sonuçlarını Analiz Etme

Çalışan anketinin sonuçları, kuruluştaki tüm seviyeden çalışanlarla paylaşılmalıdır. Bu, yöneticilerin, çalışanlarıyla birlikte eylem planı oluşturmasına olanak tanır.

Her yöneticiye sağlanacak bilginin ayrıntı seviyesi farklıdır. Yönetim ekibindekiler, görev süresi, cinsiyet, departman gibi demografi kategorilerine göre kuruluştaki tüm çalışanların sonuçlarına erişebilirler. İlk kademe yöneticiler normalde yalnızca ilgili grubun sonuçlarını alırlar.

Çevrimiçi çalışan bağlılığı anketi raporlama aracımız, sektördeki en gelişmiş sistemi sunar. Sistem kuruluşta her ölçekten gruplara göre detaylı analizlerden, özet bilgilere kadar tamamen esnek bir yapıda inceleme yapılmasına olanak tanır.

İK ekibi çalışan bağlılığı anketi sonuçlarını sektörle, şirket içi iş metrikleriyle ve geçmişteki çalışan anketi trendleriyle karşılaştırmak isteyebilir. Ayrıca İK departmanlarının güvenebileceği noktalardan biri de, sonuçları sorgulamak ve analiz etmek üzere, herhangi bir veri noktası ve ihtiyaca göre üst düzey yönetim ekibinden ve diğer yöneticilerden gelebilecek soruların cevaplarına kolaylıkla ulaşabilmeleridir.

Eylem Planı Oluşturma

Eylem planları normalde kuruluşların üst düzey yönetimindeki her bir yönetici tarafından, kendi çalışma gruplarına yönelik oluşturulur. Yönetim ekibi, sonuçları işlemek için zamana ihtiyaç duyar ve kuruluş için en önemli olan iki veya üç konuya karar verir.

Yönetim ekibinin eylem planları Bağlılık Zirvesi toplantısı sırasında oluşturulur ve çalışan anketini sunan şirketlere bildirilir. Her bir yönetici, kendi kontrol alanındaki konulara ilişkin ekipleriyle birlikte eylem planı oluşturmaktan sorumludur.

Eylem planları, çevrimiçi eylem planı oluşturma aracımızda size dair işaretlenmiş bir kutuyu görmekten daha fazlasıdır. Kuruluşta değişikliğin gerçek anlamda yapıldığından emin olmak için zaman, enerji ve takip gerekir.

Success Programme iş ortakları kuruluşunuzla birlikte “Sonraki Adımınızı” planlar ve performansınızı artırmak üzere planın uygulanmasını sağlar.

Ücretsiz Değerlendirmeye Başla

error: Content is protected !!