Çalışan Deneyimi Nedir?

Çalışan Deneyimi’nin Tanımı: Çalışan deneyimi, çalışanların çalıştıkları şirket ile olan etkileşimlerine ilişkin algılarının tamamıdır. Çalışan deneyimi; şirketinizdeki kişilerin çalışma ortamıdır. Bu ortam doğru şekilde yapılandırıldığında, yetenekli kişileri şirkete çeker, mevcut çalışanlarınızı
bağlı kılar ve şirkette tutar. Çalışan deneyimi; bir bireyin duygu, düşünce ve performansını etkileyen üç kategori veya “sözleşme” ile yönetilir.
  1. Marka Sözleşmesi kuruluşun ya da ekibin kamu oyu tarafından nasıl göründüğüdür. Bu, şirketin veya ekibin ‘’tercih edilen işveren’’ olarak konumunun ne kadar iyi olduğunu gösterir. Çalışanların başlangıçta kuruluşunuzda çalışmayı tercih etme sebebinin anlaşılmasıyla ölçülür.
  2. İş Sözleşmesi çalışanla yapılan iş sözleşmesidir. Çalışanların işlerinden ne kadar memnun olduğunu belirler ve çalışanı elde tutmayı sağlar.
  3. Psikolojik Sözleşme işle ilgili yazılı ve açık olmayan birtakım beklentilerdir. Bunlara Meaning (Anlam), Autonomy (İrade), Growth (Gelişme), Impact (Etki) ve Connection (Bağlantı) (MAGIC) açısından beklentiler de dahildir, çalışan bağlılığını ve performansı sağlar.

Çalışan Deneyimi Nasıl Ölçülür?

DecisionWise Çalışan Deneyimi Anketi; bu üç tür Sözleşme konularından her birini ölçerek, kuruluşunuzun çalışanları şirkete çekme, bağlı kılma ve elde tutma konusunda ne kadar iyi olduğuna ilişkin net bir resim ortaya koyar.

Çalışanlarınızı Şirkete Çeken Nedir?

DecisionWise Çalışan Deneyimi Anketi; çalışanlarınızı başlangıçta kuruluşunuzda çalışmaya hangi unsurların teşvik ettiğini ölçen özel bir bölüme sahiptir. Bu bölüm, benzersiz çalışan değer önermenizi yansıtacak şekilde özelleştirilir. Bu sorulara verilen yanıtlar; çalışanları şirkete çeken ve şirkette tutan şeyler arasında fark olup olmadığını anlamak için anketteki diğer öğelerle karşılaştırılır.

Çalışanlarınızı Şirkette Kalmasını Ne Sağlar?

DecisionWise Çalışan Deneyimi Anketi, çalışanları elde tutmanızı sağlayan unsurları ölçer. Bu sorular; ilerleme fırsatları, eğitim, güvenlik, yan haklar, işi yapabilmeyi sağlayan araçlar ve kaynaklar açısından çalışanların memnuniyet düzeyini belirleyecek şekilde özelleştirilir. Bu öğeleri kullanarak, Tamamen Adanmış olan kişilerden İş Değiştirme Olasılığı Yüksek olan kişilere kadar ortak yanıtları gösteren bir Çalışan Kaybı Spektrumu’nu oluştururuz.

Çalışanlarınızın İşlerini İyi Yapmalarını Ne Sağlar?

Milyonlarca çalışan anketi sonucunu kullanarak yapmış olduğumuz kapsamlı araştırmadan yola çıktığımızda, çalışan bağlılığını sağlayan beş temel unsurun var olduğunu keşfettik. Bu beş MAGIC unsurunu ölçmek için birtakım sorular kullanıyoruz.

Neden Çalışan Deneyimine Odaklanıyoruz?

Dünya değişti. Küresel ekonomiye bağlı yaşıyoruz. Artık birçok şirket teknoloji, sistem tasarımları ve iletişim gibi alanlarda yaşanan gelişmelerin sağladığı avantajlardan yararlanmakta olduğundan, daha rekabetçi bir ortamda varlıklarını sürdürmekteler. Çalışanların daha hareketli ve işverenlerine daha az sadık oldukları bir ortamda en yetenekli kişileri elde etme yarışı da hız kazanmış durumda. En iyi şirketler, kendilerini başarıya götürenlerin çalışanları olduğunu bildiklerinden, çalışan deneyimini yönetmeye odaklanarak, şirketin bu konuda rekabet üstünlüğü sağlaması için, en yetenekli kişileri şirkete çekecek ve bu kişilerin şirkette kalmalarını sağlayacak gelişmiş uygulamalara yöneliyorlar.

Çalışan Deneyimini Yönetme

DecisionWise, kuruluşunuzun performansını olumlu şekilde etkileyecek, çalışan yaşam döngüsünün tamamını kapsayan, en iyi çalışan deneyimi anketini tasarlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olur. Daha yüksek performans elde etmeniz ve kuruluşunuzun büyümesiyle sonuçlanacak şekilde, çalışanlarınızı şirkete çekecek, onların şirkette kalmasını ve bağlı olmasını sağlayacak konuları ölçer, analiz eder, tanılar ve terzi dikimi müdahaleler geliştiririz, .

error: Content is protected !!