Kritik Beceriler Eğitimi

Yüksek Performans Kültürüne Ulaşın

Yüksek performans kültürü; dünya çapında kuruluşların her zaman ulaşmak istediği bir noktadır. Bağlılığın artmasından ve liderliğin gelişmesinden, çalışanları şirkette daha fazla tutmaya ve yenilikleri hızlandırmaya kadar, insan sermayesine odaklanmak, kuruluşları iş yapma şeklini yeniden düşünmeye yöneltiyor.

Araştırmalar, yüksek performans kültürünün, bahislerin yüksek olduğu konularda etkili diyalog kurabilen, diğer insanların hesap verebilir tutan ve değişikliğin önündeki engelleri ortadan kaldırabilen çalışlardan beslendiğini göstermektedir.

Success Programme, VitalSmarts’ın eğitimleriyle bu becerilerin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Broşürü İndirin       veya       Daha Fazla Öğrenin

Liderlik Eğitimi

Performans, Güvenlik ve Kalite (PSQI)

Tüm liderlik eğitimlerimizde, PSQI (Performance, Safety and Quality International) adından da anlaşılacağı gibi, Performansa, Güvenliğe ve Kaliteye odaklanıyoruz.

  1. Performans. Biz, davranışın performansa, güvenlik performansına, kalite performansına ve tabii ki üretkenliğe dönüştüğüne inanıyoruz. Bu çerçevede, liderlerinizin bu beş hayati niteliği kazanmasını sağlayacak davranışlara odaklanmasına yardımcı oluyoruz.
  2. Güvenlik. Liderlik, her insan için farklı bir anlam ifade eder, ancak çalışırken güvende olmak, her çeşit liderliğin hayati bir parçası olmalıdır. Güvenliğin anlamı sektörden sektöre değişiklik gösterebilir. Bizim için güvenlik, insanları işlerini doğru yapmaları konusunda motive etmektir.
  3. Kalite. Bunu da güvenlik ile aynı şekilde tanımlıyoruz. Kalite; şirketteki süreçlerle, bizim bu süreçlerin çıktıklarını kontrol etmek için süreçleri ne dereceye kadar takip ettiğimizle ilgilidir.

Liderliğin bu üç boyutu çoğu zaman tek tek ele alınır.

İşlerini doğru yapma konusunda insanlara her açıdan ilham veren ve motive edebilen liderler yaratmak için, bu boyutların hepsinin Liderlik dediğimiz aynı çerçevede ele alınması gerekmektedir.

Broşürü İndirin       veya       Daha Fazla Öğrenin

Motivasyon Eğitimi

Psikolog Steven Reiss, 1995-1998 yılları arasında binlerce insanla birlikte kapsamlı bir deneysel araştırma yaptı. Reiss’in Ekibi; insan davranışlarını belirleyen 16 hayati ihtiyacın ve değerin olduğunu keşfetti. Bunlar, bizim ihtiyaçlarımızı ve değerlerimizi tanımlayan temel arzularımız ve yaşam motivasyonlarımızdır.

Bu yeni motivasyon teorisinin anahtar noktaları şunlardır:

  • Doğal ortamda temel arzular davranışları öngörür.
  • Motivasyon, derinlerde sahip olduğumuz değerlerimizle ilgilidir.
  • Motivasyon çok yönlüdür.
  • Temel arzular; özümüzde değer verdiğimiz amaçlarla ilgilidir, içimizden gelen bu arzuları hangi yoğunlukta doyurmak istediğimizle alakalıdır.
  • On altı temel arzudan her biri, motivasyonun sürekliliği için önemlidir.
  • Bu süreklilik durumunda öne çıkan anlar, motivasyonun yoğunluğunu gösterir.

Ekip üyelerinizin ve kendinizin motivasyonunu anlamak, temelde liderliğe yaklaşımınızı değiştirebilir.

Daha Fazla Bilgi

Çalışan Bağlılığı Eğitimi

Ekibinizi Güçlendirin

Günümüz iş gücü; sürekli olarak artan bir ivmeyle, maliyetleri düşürme, kaliteyi yükseltme, üretimi arttırma, yeni ürünler ve hizmetler geliştirme gibi yıldırıcı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bazı şirketler bu mücadelede zorlanıp başarısız olurken, bazıları da bu artan taleplerle başa çıkabilmektedir. Günümüzün hızla değişen ortamında, sadece bunu nasıl doğru bir şekilde yapacağını bilen şirketlergelişmektedir..  
 
Bu süreçte kazanan kuruluşlar sürekli olarak insan sermayesinin değerini optimize etmenin yollarını aramaktadır.

Başarılı liderler, çalışanlarının kalplerini, ellerini ve akıllarını yaptıkları işe vererek, nasıl en iyi performansı göstermelerini sağlayacağını bilirler. Adanmış, yetkin ve bağlı çalışanlar, günümüz iş dünyasının en değerli varlığı olarak kabul edilmektedir.  
 
Bu çalıştay; çalışanların kuruluşunuza bağlı olmasını sağlama konusunda kanıtlanmış bir süreç sunar. Katılımcılar, bağlılık sürecini uygulayarak ileri seviyede sonuçlar elde edebilecekler.

MAGIC Broşürünü İndirin       veya       Daha Fazla Öğrenin

error: Content is protected !!