Çalışan Bağlılığı nedir?
Çalışan Memnuniyeti, Çalışan Bağlılığından Farklı Mıdır?
Çalışan bağlılığının iş sonuçlara etkisi nedir?
Mevcut rolümde kendi bağlılık seviyemi nasıl yükseltebilirim?
Bağlılık konusunda yöneticilerin rolü nedir?

Magic Assessment

Bu etkileşimli çalıştay; çalışanların işlerinin neresinde tutku, anlam ve tetiklenme bulduklarını, bunları işlerinde nasıl uygulayabileceklerini anlamalarına yardımcı olarak bağlılığı artırmak için tasarlanmıştır. Çalışan Bağlılığı – MAGIC® kişisel bağlılık değerlendirmesinin sonuçları; kişiye eğitim oturumu esnasında verilir ve bir ‘’kişisel bağlılık eylem planı’’ oluşturmaya yardımcı olmak üzere kullanılır. Öğrenme aktiviteleri, oyunlar ve videolar, katılımcıların her bir kavramı içselleştirmesine yardımcı olur ve küçük gruplar halinde fikirlerini paylaşmalarına ve tartışmalarına zaman tanır. Son olarak yöneticilere, kendi çalışanlarıyla birebir bağlılık görüşmelerini nasıl yapacakları da dahil olmak üzere çalışanlarının bağlılıklarını artırmak için kullanabilecekleri pratik fikirler ve aktiviteler sunulur, anlatılır.

Kursa Genel Bakış

20 yılı aşkın süredir çalışan bağlılığı anketi yanıtlarından ve çok sayıda psikolojik çalışmalardan edindiğimiz bilgiler ve yaptığımız analizler sonucunda çalışan bağlılığının beş temel unsurunu şu şekilde belirledik; meaning (anlam), autonomy (irade), growth (gelişme), impact (etki), connection (bağlantı) (yani, M-A-G-I-C). Hepimiz birbirimizden farklı kişiler olduğumuz için, bu unsurların her biri, bizim işimize ve hayatımıza ne kadar bağlı olduğumuz konusunda benzersiz bir role sahiptir. Bağlılığın Sihri – MAGIC® Eğitimi; çalışanlara ve liderlere yönelik, ekiplerinin daha iyi sonuçlar elde etmeleri için onları bağlı hale getirmek ve kendi bağlılıklarını artırmak üzere bu beş MAGIC unsurundan nasıl yararlanabileceklerini gösteren bir eğitimdir.

Bölüm 1: Bağlılık 101

 • Memnuniyet’e Karşılık Bağlılık
 • Bağlılığın işe olan etkileri
 • Mevcut bağlılık seviyenizi değerlendirme
 • Çalışan bağlılığı sözleşmeleri
 • Bağlılıktan kim sorumludur?

Bölüm 2: Çalışan Bağlılığının beş MAGIC unsuru

Meaning (Anlam): İşiniz size ilham veriyor mu?
Autonomy (İrade): İşinizde becerilerinizi ve yeteneklerinizi tam anlamıyla kullanıyor musunuz?
Growth (Gelişme): Mücadele verdiğinizi ve sınırlarınızı aştığınızı hissediyor musunuz?
Impact (Etki): Her gün mesai bitiminde, birtakım işleri başarıyla tamamlamış gibi hissediyor musunuz?
Connection (Bağlantı): Kendinizi şirketinize ait ve onun ayrılmaz bir parçası gibi hissediyor musunuz?

Bölüm 3: Bağlılık Kültürü

 • Çalışan bağlılığını nasıl engellenir (ne yapılmamalı)
 • Çalışanların kendi bağlılıklarını sahiplenmelerine yardımcı olma
 • Çalışan bağlılığı görüşmeleri nasıl yapılır
 • Kendi çalışan bağlılığı eylem planınızı oluşturma
 • Ekip çalışan bağlılığı eylem planını oluşturma

Eğitim seçenekleri

 • Tam Günlük Çalıştay
 • Ana konu: Büyük bir dinleyici kitlelerine 90-Dakikalık Sunum

Eğitim sonundaki kazanımlar

Günümüz iş gücü; sürekli olarak artan bir ivmeyle, maliyetleri düşürme, kaliteyi yükseltme, üretimi arttırma, yeni ürünler ve hizmetler geliştirme gibi yıldırıcı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bazı şirketler bu mücadelede zorlanıp başarısız olurken, bazıları da bu artan taleplerle başa çıkabiliyor. Sadece bunu doğru bir şekilde nasıl yapacağını bilen şirketler, günümüzün hızla değişen ortamına uyum sağlayarak, gelişme gösteriyorlar.

Bu süreçte kazanan kuruluşlar sürekli olarak insan sermayesinin değerini optimize etmenin yollarını arıyorlar. Başarılı liderler, çalışanlarının kalplerini, ellerini ve akıllarını yaptıkları işe vererek nasıl en iyi performansı göstermelerini sağlayacağını bilirler. Adanmış, yetkin ve bağlı çalışanlar, günümüz iş dünyasının en değerli varlığı olarak kabul edilmektedir.

Bu çalıştay; çalışanların kuruluşunuza bağlı olmasını sağlama konusunda kanıtlanmış bir süreç sunar. Katılımcılar bu sayede bağlılık sürecini uygulayabilmektedir.

error: Content is protected !!