Crucial Conversations

KİŞİLER ARASI

Açık Diyalog

Crucial Conversations; bahislerin yüksek olduğu, duygusal veya riskli konularla ilgili açık diyaloğu teşvik ederek, işbirliği ve anlaşma becerileri kazandıran bir eğitimdir. Nasıl konuşacağınızı ve sesinizi nasıl duyuracağınızı öğrenerek (diğer kişilerin de aynısını yapmasını destekleyerek), en iyi fikirleri ortaya çıkaracak, en yüksek kalitede kararlar alacak ve ardından birlik içerisinde, sorumluluk bilinciyle kararlarınızı uygulayacaksınız.

Crucial Conversations Eğitimi Ne Öğretir?

Crucial Conversations, katılımcılara şunları nasıl yapacaklarını öğretir:

 • Bireysel ve grup anlaşmazlıklarını çözme
 • Kabul edilmeyi sağlama ve direncin üstesinden gelme
 • Yıpratmadan, ikna edici konuşmalar yapma
 • Ekip çalışmasını ve daha iyi karar verme sürecini teşvik etme

Ne Tür Sonuçlar Almayı Beklemeliyim?

İnsanlar, şirketlerinde zor konular hakkında tartışabildiğinde ve en iyi kararı verebildiğinde bunun çok sayıda olumlu sonucu olabilir. Örneğin:

 • Daha fazla verimlilik
 • İş ilişkilerinin gelişmesi
 • Çalışan memnuniyetinin artması


Crucial Accountability

EKİP

Ekipte Herkes Hesap Verebilir

Crucial Accountability; beklentilerin yerine getirilmediği durumlarda, diğer kişilerin hesap verebilir durumda tutularak, sorunların üstesinden gelinirken, aynı zamanda uygulama ve performansın da nasıl iyileştirileceği sürecini adım adım öğreten bir eğitimdir.

Beklentilerin yerine getirilmemesi durumunda nasıl konuşacağınızı öğrendiğinizde, kişisel verimliliğinizi ve ekip verimliliğini artırabilirsiniz.

Crucial Accountability Ne Öğretir?

Crucial Accountability katılımcılara şunları öğretir:

 • Pozisyonu veya mizacı ne olursa olsun, birini hesap verebilir hale getirme
 • Yanlış veya kötü bir davranışın olası temel nedenini belirleme
 • Teşhis etme ve çözüm bulma konusunda birlikte çalışmayı güçlendirme
 • Bir plan üzerinde anlaşma ve iyi raporlama uygulamalarını kullanarak takip etme ve yeni beklentileri yönetme

Ne Tür Sonuçlar Almayı Beklemeliyim?

İnsanların, performans veya beklentilerinde fark olduğu zaman, bu konuyu açıkça dile getirip, tartışabilirlerse, bunun çok sayıda olumlu sonucu olabilir. Örneğin:

 • Daha fazla hesap verebilirlik ve daha az geciken teslim tarihleri
 • Daha iyi ‘’birebir’’ performans görüşmeleri
 • Bireysel verimliliğin ve ekip verimliliğinin artması


KurumsalDavranış 
değiştiren liderlik 

Influencer Eğitimi® , küçük ekiplerden büyük kuruluşlara, davranış değişikliği yaratmak için güçlü ve her alanda kullanılabilen bir model öğreten liderlik eğitimidir. Şirketinizdeki dirençli problemlerin altında yatan nedenlerin karmaşık yapısını nasıl keşfedeceğinizi ve bunun etkilerini nasıl yok edebileceğinizi öğrenerek, değişimi kaçınılmaz hale getirebileceksiniz.

Influencer Eğitimi Ne Öğretir?

Influencer, katılımcılara aşağıdakileri öğretir:

 1. Odaklanmanız gereken, etki düzeyi yüksek davranışları belirleme.
 2. Davranış problemlerinin arkasındaki gerçek sebepleri tanılama.
 3. Resmi yetkilerden bağımsız olarak, diğer kişileri motive etme ve etkinleştirme.
 4. Hızlı ve kalıcı çözümler üreten davranış değişikliği stratejileri oluşturma.

Ne Tür Sonuçlar Almayı Beklemeliyim?

Etkili bir kurumsal davranış değişikliği yaratma stratejisi oluşturmanın çok sayıda olumlu sonuçları olabilir. Örneğin:

 1. Başarılı ekip ve kurumsal değişim girişimleri
 2. Yeni süreçlere ve güvenlik protokolüne uyumu artırma
 3. Hataları ve proje başarısızlıklarını azaltma
error: Content is protected !!