İş Koçluğu

Büyük liderlerin tamamı, yeni bir görevin üstesinden gelmeleri gerektiğinde, büyük bir değişiklik girişimini uyguladıklarında ya da kişisel, profesyonel açıdan önemli ilerlemelere ihtiyaç duyduklarında güvenilir bir rehbere ihtiyaç duyarlar.

Bu program; kararlaştırılan bir hedefe ulaşmak için her iki tarafın birlikte çalıştığı gizliliğe dayanan bir ortaklık sunar. Bu ortaklığın amacı, kalıcı bir davranış değişikliği yaratmak ve liderin hem iş, hem de kişisel hayat kalitesinde dönüşüm yaratmaktır.

“Hepimiz biraz koçluk alabiliriz. Oyunu oynarken, her şeyi düşünmek zordur.”  Jim Rohn

Pozitif Psikolojiyi kullanarak, müşterilerimizin kendi güçlü yönlerini ve önemli özelliklerini tanımalarını, vizyonlarını gerçekleştirmelerini ve iş yerlerinde kendilerini geliştirmelerini ve büyütmelerini sağlarız. Bu yaklaşımın oldukça etkili, enerjik ve heyecan verici olduğu kanıtlanmıştır.

Müşteriler yoğunlaştırılmış koçluk programını ya da yıllık programı seçebilirler. Müşterilerimizle beşeriyeti her geçen gün ileriye taşıyan, olumlu, anlamlı, net ve ortak değere sahip nihai hedefler üzerinde çalışırız.

Bizim rolümüz, basitçe; müşterilerin karşı karşıya kaldıkları sorunları ele alırken, sosyal, psikolojik ve fiziksel kaynaklarını fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlayarak, düşünce – eylem dağarcığını genişletmelerini desteklemektir. Gereken pozitif duyguyu ve enerjiyi oluşturmak için hedef belirlemekten yararlanırız. Bu durum, müşterilerimizin zorlukların üstesinden gelmeleri, yeni düşünceler geliştirmeleri ve bakış açılarını genişletmeleri için, fikir ve strateji oluşturmalarına doğal bir ivme kazandırır.

Kısaca, müşterilerimizi zorlarız..

Onlardan, her oturumdan sonra kararlaştırılmış olan eylemleri gerçekleştirmelerini ve önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmalarını bekleriz.

Daha Fazla Bilgi

error: Content is protected !!